5. Aansprakelijkheid

Wonder in zicht is niet aansprakelijk voor gevolgschade.  De verrichte opdrachten hebben enkel de bedoeling om de foetus in beeld te brengen. Bij deze verrichtingen is het nadrukkelijk geen doelstelling om een medische diagnose of conclusie te stellen, buiten het indicatief bepalen van het geslacht van de foetus.  Daarom zal Wonder in zicht geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijkingen, pathologie of andere medische gevolgen, complicaties en kosten die hieruit volgen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de echoscopie is het de opdrachtgever(s) duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. De verantwoordelijkheid van de zwangerschapsbegeleiding wordt niet overgenomen van de zwangerschapsbegeleider .  Met dien gevolge dat de gemaakte beelden en foto’s niet bruikbaar zijn door de behandelende gynaecoloog of verloskundige om een medische beoordeling te maken betreffende de groei, gezondheid en ontwikkeling van de baby en zwangerschap. Ook het behaalde diploma als vroedvrouw door de echografiste kan geen indicatie zijn om aansprakelijk te worden gesteld bij mogelijke afwijkingen of geboortedefecten. De echo's zijn ten alle tijde gemaakt op een niet-medische basis.

  • 5.1 GESLACHTSBEPALING
  • 5.2 SCHADELIJKE GEVOLGEN
  • Webdesign & Hosting door Data-Art