2. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een verbintenis aangaat (de opdrachtgever) en de verstrekker (degene die de echo uitvoert). 

             

  • 2.1 VOLDOEN VAN HET HONORARIUM
  • 2.2 INSPANNINGSVERBINTENIS
  • 2.3 ANNULATIE
  • 2.4 INDIEN EEN BEHOORLIJKE UITVOERING NIET MOGELIJK IS
  • 2.5 WAARUIT BESTAAT DE OPDRACHT
  • 2.6 GEHEIMHOUDINGSPLICHT
  • 2.7 HET VINDEN VAN AFWIJKENDE BEELDEN
  • 2.8 HET NIET ZIEN VAN AFWIJKINGEN
  • Webdesign & Hosting door Data-Art